Uzavírání obchodních smluv v kontextu NOZ


Detaily události


Obsah kurzu

 • Přechodná ustanovení k novému smluvnímu právu
 • Základní principy rekodifikace a limity smluvní volnosti (dispozitivita v NOZ, dobré mravy, veřejný pořádek aj.)
 • Předsmluvní odpovědnost
 • Smlouva jako právní jednání (právní jednání a jeho vady, absolutní a relativní neplatnost, relativní neúčinnost, zdánlivost aj.)
 • Proces uzavírání a výklad smluv (úprava nabídky a její přijetí, modifikace kontraktačního procesu aj.)
 • Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny
 • Obchodní zvyklosti
 • Obsah smlouvy
 • Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
 • Sankce
 • Promlčení a prekluze práv
 • Změna smluvního závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, vadné plnění)
 • Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, zákonné právo vypovědět smlouvu po 10 letech)
 • Vybrané smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo), staronové smluvní typy (výprosa, zápůjčka, výpůjčka, úvěr, nájem a pacht)
 • Možné způsoby řešení sporů (soudy, arbitráže, mediace)

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen podnikatelům, jednatelům, personalistům, obchodním zástupcům a dalším, kteří ve své praxi uzavírají obchodní smlouvy.

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P06
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.