Projekty

Rozjeď se na trhu práce

Období: leden 2020 – květen 2022

Reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012151

Cíl: Cílem projektu je zlepšit postavení zástupců CS osob pečujících o děti do 15 let z Moravskoslezského kraje na trhu práce prostřednictvím kompexního systému podpůrných opatření, který bude zahrnovat mimo jiné obecné i odborné vzdělávání, pracovní uplatnění a individuální podporu.

Nábor pro první běh: leden – únor 2020

Nábor pro druhý běh: listopad 2020 – leden 2021

Kontakt: Marta Tricha, tricha@rekval.cz, +420 553 871 113 nebo +420 739 227 247

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

O krok blíž

Období: leden 2018 – prosinec 2019

Reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007076

Cíl: Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji prostřednictvím konzistentního souboru vybraných aktivit. Projekt klade důraz na podporu motivace účastníků, zvýšení jejich odbornosti a komplexní přípravu ke zdárnému začlenění na trh práce.

Nábor pro první běh: leden 2018

Nábor pro druhý běh: říjen 2018

Kontakt: Marta Tricha, tricha@rekval.cz, 553 871 113 nebo 739 227 247

Leták ke stažení

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Dítě – práce – rodina

Období: leden 2017 – prosinec 2018

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003130

Cíl: Cílem projektu je zvýšit kvalifikační potenciál 30 rodičů malých dětí v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím realizace komplexní podpory vzdělávacích, konzultačních a motivačních aktivit. Ty povedou ke zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce a zejména k jejich úspěšnému zapojování do pracovního procesu.

Nábor pro první běh: leden 2017

Nábor pro druhý běh: listopad 2017

Kontakt:  Marta Tricha, tricha@rekval.cz, 553 871 113

Webové stránky projektu: http://dpr4.webnode.cz/

Leták ke stažení

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

PODPORA ZKVALITNĚNÍ A ROZVOJE SLUŽEB PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Období: březen – červen 2017

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000643

Cíl: Cílem je zajistit vzdělávácí program pro pracovníky v sociálních službách zaměřeného na specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, který bude akreditován MPSV. Výukový kurz bude mít rozsah 160 hodin. Absolovování vzdělávacího programu je ZDARMA.

Zájemci o zapojení do projektu mohou získat další informace na emailu info@rekval.cz nebo na tel. 739 227 247. Přihlášku do projektu můžete vyplnit zde. Nábor probíhá už nyní, tak neváhejte a přihlaste se včas!

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

KAŽDÝ MÁ ŠANCI NA NOVÝ ZAČÁTEK

Období: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015

Reg. číslo:  CZ.1.04/3.3.05/D6.00376

Cíl: Přispět k posílení pracovní integrace a návratu do práce osobám ohroženým sociálním vyloučením v Moravskoslezském kraji.

Výstup: 24 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů Obsluha elektrovozíku a motovozíku (12), Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (6), Asistent/ka, sekretář/ka (6) a 11 zaměstnaných po dobu 6 měsíců.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Backpack Journalism

Období: 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014

Reg. číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00146

Cíl: Vytvoření, ověření a zavedení inovativního nástroje k řešení problémů cílových skupin na trhu práce.

Výstup: Byla vytvořena komplexní metodika pro využití metody „backpack journalism“ pro zvýšení sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti cílových skupin. V rámci projektu byl vytvořen zpravodajský portál www.mediaprolidi.cz a metodika Backpack Journalism.

Partneři: Petrklíč help z Těšína, PACO Ltd. z Velké Británie a Socialna akademija ze Slovinska. Cílové skupiny projektu tvořily osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.