Projekty

Rozjeď to na trhu práce

Období: leden 2020 – květen 2022

Reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012151

Cíl: Cílem projektu je zlepšit postavení zástupců CS osob pečujících o děti do 15 let z Moravskoslezského kraje na trhu práce prostřednictvím kompexního systému podpůrných opatření, který bude zahrnovat mimo jiné obecné i odborné vzdělávání, pracovní uplatnění a individuální podporu.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

O krok blíž

Období: leden 2018 – prosinec 2019

Reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007076

Cíl: Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji prostřednictvím konzistentního souboru vybraných aktivit. Projekt klade důraz na podporu motivace účastníků, zvýšení jejich odbornosti a komplexní přípravu ke zdárnému začlenění na trh práce.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Dítě - práce - rodina

Období: leden 2017 – prosinec 2018

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003130

Cíl: Cílem projektu je zvýšit kvalifikační potenciál 30 rodičů malých dětí v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím realizace komplexní podpory vzdělávacích, konzultačních a motivačních aktivit. Ty povedou ke zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce a zejména k jejich úspěšnému zapojování do pracovního procesu.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Období: březen – červen 2017

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000643

Cíl:Cílem je zajistit vzdělávácí program pro pracovníky v sociálních službách zaměřeného na specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, který bude akreditován MPSV. Výukový kurz bude mít rozsah 160 hodin. Absolovování vzdělávacího programu je ZDARMA.

Zájemci o zapojení do projektu mohou získat další informace na emailu info@rekval.cz nebo na tel. 739 227 247. Přihlášku do projektu můžete vyplnit zde. Nábor probíhá už nyní, tak neváhejte a přihlaste se včas!

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Každý má šanci na nový začátek

Období: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015

Reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00376

Cíl: Přispět k posílení pracovní integrace a návratu do práce osobám ohroženým sociálním vyloučením v Moravskoslezském kraji.

Výstup: 24 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů Obsluha elektrovozíku a motovozíku (12), Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (6), Asistent/ka, sekretář/ka (6) a 11 zaměstnaných po dobu 6 měsíců.

Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.