Asertivní komunikace
30.3.2023

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.
Zjistit více
Úvod do vývojové psychologie
6.4.2023, 12.4.2023

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.
Zjistit více
XVII. Profesní setkání asistentek-sekretářek
18.4.2023

Zjistit více
Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině
20.4.2023

Absolventi zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se mohou přihlásit k rozdílové zkoušce.
Zjistit více
Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské  skupině
20.4.2023

Lze vykonat jen zkoušku a získat celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také požádat o živnostenský list a podnikat.
Zjistit více
Netradiční výtvarné techniky
25.4.2023

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.
Zjistit více
Intolerance ve stravování u dětí v předškolním věku
17.5.2023

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.
Zjistit více
Přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace Asistent/Asistentka
23. - 24.5.2023

Obsah přípravného kurzu je stanoven v souladu s požadavky NSK a bude zaměřen na vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Asistent/Asistentka (kód 62-008-M).
Zjistit více
Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
25.5.2023

Cílem kurzu První pomoci se zaměřením na sociální služby je seznámit uchazeče se základy poskytování první předlékařské pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží klientů sociálních služeb, se kterými se mohou setkat na pracovišti i mimo něj.
Zjistit více
Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku
25.5. - 6.6.2023

Rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku je zaměřen na přípravu teoretických a praktických dovednosti k řízení motorového manipulačního vozíku do 5 t.
Zjistit více
Previous
Next

REKVAL, s.r.o. Vám nabízí:

  • více než 24 let zkušeností v oblasti vzdělávání dospělých
  • profesionalitu, kvalitu a partnerství při poskytování služeb
  • moderní metody výuky, on-line kurzy a e-learning