Katalog kurzů

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v kalendáři kurzů nebo harmonogramu kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

 • Akreditovaný kurz – kurz, který získal akreditaci z MŠMT, MPSV ČR či MV ČR
 • Neakreditovaný kurz – kurz, který není akreditován ministerstvem ČR
 • Základní kurz – kurz nutný pro výkon určité dělnické profese (kvalifikace)
 • Periodický kurz – kurz nutný pro udržení (obnovení) dělnické kvalifikace
 • Rekvalifikační kurz – kurz, který směřuje k získání nové kvalifikace 

Administrativa

Další

Dělnické kurzy

 • Jednoúčelový kurz obsluh stavebních strojů
 • Základní kurz pro obsluhu stavebních strojů – zdvojený
 • Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t
 • Školení instruktorů – zaměstnanců zúčastněných na posunu bez lokomotivy
 • Školení osob nakládajících s chemickými látkami (CHLaS)
 • Školení k udržování systému HACCP v oblasti potravinářského průmyslu (HACCP)
 • Školení první pomoci v angličtině
 • Školení osob zodpovědných za provoz plynových zařízení
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.
 • Základní kurz jeřábníků, typ A /bez praktického zácviku/
 • Základní kurz zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Základní kurz vazačů břemen – /bez praktického zácviku/
 • Základní kurz vstřelovačů
 • Základní kurz jeřábníků, typ O /bez praktického zácviku/
 • Základní kurz obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň
 • Školení zdravotníků
 • Školení pro zaměstnance obsluhující skladovací zařízení sypkých hmot
 • Periodické školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Periodické školení a přezkoušení řidičů manipulačních vozíků
 • Periodické školení vazačů břemen
 • Základní kurz zaměstnanců pro obsluhu motorových pil
 • Základní kurz zaměstnanců pro obsluhu motorových pil a křovinořezů
 • Periodické školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil
 • Periodické školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil a křovinořezů
 • Periodické školení obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň
 • Periodické školení a přezkoušení jeřábníků
 • Periodické školení obsluh plynových zařízení
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a vykládku
 • Periodické doškolování obsluh stavebních strojů
 • Periodické školení a přezkoušení vstřelovačů
 • Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 t)
 • Základní kurz pro lešenáře
 • Periodické školení pro lešenáře
 • Základní školení obsluh plynových zařízení
 • Periodické školení pro opraváře a montéry plynových zařízení
 • Školení k získání a obnovení způsobilosti montéra a opraváře plynových zařízení
 • Základy první pomoci
 • Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 t) – ŘP
 • Rozšiřovací kurz pro obsluhu stavebních strojů
 • Školení pro zaměstnance obsluhující tvářecí stroje
 • Základní kurz obsluh stavebních strojů
 • Základní kurz řidičů vysokozdvižných manipulačních vozíků (motovozík a elektrovozík) – včetně praktického zácviku pro W1 – I., II., A, D
 • Základní kurz Obsluha pracovních plošin
 • Periodický kurz Obsluha pracovních plošin
 • Kurz jeřábník třidy N, AS
 • Základní školení Hydraulické mechanismy
 • Nástavbové školení Hydraulické mechanismy
 • Školení zaměstnanců za provoz manipulačních vozíků
 • Kurzy plošinových manipulačních vozíků
 • Školení pro regálové zakladače
 • Školení obsluh stavebních výtahů nebo vrátků
 • Školení dozorce výtahů
 • Školení pro zaměstnance obsluhující dřevozpracující zařízení, bourací práce, stavební činnost

Ekonomika a účetnictví

Kvalita

Logistika

Osobní rozvoj

Pedagogika

Právo

Rozvoj managementu

Sociální oblast

Zdravotnictví