Rekvalifikační kurz Vazač břemen


Detaily události


Rekvalifikační kurz Vazač břemen předá absolventům teoretické a praktické dovednosti vykonávat práci vazače břemen.

Absolvent má technické znalosti, zná všeobecné názvosloví, umí obracet břemena, ovládá manipulace s materiálem a břemeny. Naučí se provádět jednotlivé úkony s vázacími prostředky, umí vázat břemena a zavěšovat břemena pod jeřábem.  Zná přepravu a ukládání břemen, signály a dorozumívací znaky a komunikaci mezi jeřábníkem a vazačem.  Je poučen o pracovně bezpečnostních předpisech, ovládá výběr vázacích prostředků.

Obsah kurzu

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Všeobecné pojmy v oblasti zdvihacích zařízení
  • Vázací prostředky
  • Zakázané a rizikové manipulace
  • Praktický zácvik – vazač břemen

Závěrečná zkouška proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace autorizovanou osobou

Vstupní předpoklady

  • dosažený věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • min. základní vzdělání

Užitečné odkazy

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: 37 – 043- H
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz dle profesní kvalifikace NSK
Rozsah: 120 h (40 h teorie + 80 h praxe)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o získání profesní kvalifikace, Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.