Příroda jako prevence aneb využití environmentální výchovy při prevenci sociálně patologických jevů v dětské skupině


Účastníci kurzu si vytvoří představu o tom, jak začlenit a efektivně využít enviromentální výchovu ve vzdělávacím programu prevence sociálně patologických jevů. Vytvoří si sborník her a činností, které napomáhají zpracování traumatu a podporují zdravý vývoj nervové soustavy.

O tom, že enviromentální výchova a pobyt venku může působit jako funkční prevence těchto jevů, bude obsahem tohoto kurzu.

Forma výuky

  • 21.11.2023, prezenčně od 9:00 hod.
Kód školení: DV03
Typ kurzu: Další vzdělávání chův
Rozsah: 4 h
Cena: 990,- Kč
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Ticket Price Quantity
Cena 990,00Kč Sold out

Na každý řádek uveďte jednoho účastníka. Počet záznamů musí odpovídat výše zvolenému počtu účastníků.