Nový občanský zákoník – věcné právo


Obsah kurzu

  • Věcná práva jako druh absolutních majetkových práv
  • Vlastnictví – předmět, principy a atributy
  • Nabytí vlastnického práva – od vlastníka či nevlastníka, vydržení, nález, zpracování
  • Sousedská práva a omezení vlastnického práva
  • Společná práva vlastníků – spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví
  • Držba
  • Věcná práva k věci cizí – právo stavby, věcná břemena, reálná břemena, zástavní a zadržovací právo
  • Návaznost na novou právní úpravu zápisů v katastru nemovitostí

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P04
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.