Archivní a spisová služba – aktuální legislativa a legislativní změny


Detaily události


Archivní správa a spisová služba řídí činnost archivní sítě České republiky. Archivy, které tvoří archivní síť členíme na veřejné a soukromé. Do skupiny veřejných archivů řadíme Národní archiv, státní oblastní archivy, specializované archivy, bezpečnostní archivy a archivy územních samosprávných celků.

Kurz Archivní a spisová služba se zaměří na obě oblasti a provede vás jimi.

Obsah kurzu

  • legislativa – právní předpisy a jejich výklad
  • elektronická spisová služba
  • specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • interní předpisy pro oblast spisové služby
  • nejčastější chyby a omyly v praxi, dotazy a odpovědi – diskuse a konzultace

Vstupní předpoklady

  • žádné
Kód školení: A01
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.