Kategorie události: Pedagogika

Předpokladem pro účast na rozdílové zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině je absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči    o složení zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení        o absolvování zkoušky … Pokračovat ve čtení „Chůva pro děti v dětské skupině – rozdílová zkouška z profesní kvalifikace“

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině je vhodný pro uchazeče, kteří mají kladný vztah k dětem a rádi by o ně pečovali ve svém profesním životě. Osvědčení o získání profesní kvalifikace opravňuje absolventy k práci chůvy          v dětské skupině, umožňuje jim založit vlastní dětskou skupinu a také splňuje požadavek na zdravotnického … Pokračovat ve čtení „Rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině“