Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině


Detaily události

Tato událost probíhá od 7 Prosinec 2023 do 17 Duben 2024. Další výskyt je Únor 13. 2024


Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině

Absolventi zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se mohou přihlásit k rozdílové zkoušce.

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M), jsou mu uznány některé z kompetencí. Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat a přihlásí se pouze k rozdílové zkoušce.

Témata zkoušky jsou dána hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.

Témata zkoušky:

  • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
  • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
  • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
  • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

 Vstupní požadavky

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez logopedických vad
  • zkouška probíhá v českém jazyce                     

Rozdílovou ani profesní zkoušku ÚP ČR nehradí.

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

Kód: PKZ2
Typ: Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace
Základní cena: Na dotaz
Snížená cena: Na dotaz  (platí pro uchazeče, kteří absolvovali zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky u REKVAL, s.r.o.)
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Date Ticket Price Quantity
Rozdílová zkouška 0,00Kč Sold out

Název organizace nebo jméno) - Platbu přijímáme převodem na účet na základě údajů, které po registraci obdržíte emailem.

Pouze pro organizace