Efektivní hodnocení výkonu


Detaily události


Výkon můžeme hodnotit různými způsoby. V kurzu Efektivní hodnocení výkonu zjistíte, jaké jsou možnosti hodnocení zaměstnanců, jak získávat informace, prakticky si vyzkoušíte, jak provádět efektivní rozhovor a nebudou chybět ani kroky, které následují po výsledcích hodnocení.

Obsah kurzu

  • rozvoj strategií pro řízení výkonu zaměstnanců
  • návrh efektivního interview, jeho struktury a praktický nácvik
  • rozvoj dovedností pozorovat, poskytovat i přijmout zpětnou vazbu, naslouchat a klást otázky s cílem zlepšit výkon
  • osvojení principů a techniky koučinku
  • pochopení toho, jak pracovat se zaměstnanci a nastavovat výkonové standardy a cíle
  • postup při propouštění pracovníků, ukončování pracovního poměru
  • zachycení výkonu a jeho průběžného vývoje – personální dokumentace aj.

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M37
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.