Rekvalifikace

Investujte do vzdělání, tím posílíte a zvýšíte svou pozici na trhu práce.

Naše nabídka rekvalifikačních kurzů, které realizujeme převážně v Ostravě, je opravdu široká a přijde si na své určitě každý, kdo má zájem o vzdělávání. Pro jednoduchost máme rekvalifikační kurzy rozdělené do 3 oblastí:

Profesní kvalifikace

Specifickým typem rekvalifikačních kurzů jsou ty, které směřují ke zkoušce z profesní kvalifikace. 

Zkouška z profesní kvalifikace

Zkouška je vykonána před autorizovanou osobou, která ověří odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné kvalifikace. Požadavky na zkoušku jsou dány hodnoticím standardem pro danou profesní kvalifikaci dle NSK. Zájemci o zkoušku mohou:

  1. přijít rovnou ke zkoušce, bez absolvování rekvalifikačního kurzu;
  2. absolvovat příslušný rekvalifikační kurz a zakončit jej zkouškou;
  3. absolvovat přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace.

Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o získání profesní kvalifikace„.

Účast v rekvalifikačním kurzu zdarma

Všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení § 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu formu tzv. zvolené rekvalifikace. Vynaložená částka na tuto rekvalifikaci je maximálně 50 000 Kč pro 1 uchazeče na období 3 let. Požadavek projde komisí úřadu práce, který ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. V případě schválení mají žadatelé kurz zcela ZDARMA.

Co je potřeba udělat, abyste mohli rekvalifikaci zdarma absolvovat?

  • Požádejte svého zprostředkovatele na ÚP o formulář  „Zvolená rekvalifikace“  nebo si formulář žádosti stáhněte.
  • Navštivte naši vzdělávací společnost a my Vám daný formulář doplníme o potřebné informace a potvrdíme realizaci vybraného rekvalifikačního kurzu.
  • Vyplněný formulář předejte zpět na ÚP (nejméně však 14 dnů před termínem plánovaného zahájení rekvalifikačního kurzu).
  • Na Úřadu práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předají potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v naší vzdělávací společosti a tím budete do kurzu zařazeni.

Neváhejte nás kontaktovat!