Zákoník práce – Profesionální využití v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem)


Detaily události


Obsah kurzu

 • Přehled platné legislativy pracovněprávních vztahů, upozornění na změny (provázanost zákoníku práce a občanského zákoníku, kde je zakázáno použití občanského zákoníku, neplatnost právních jednání, počítání času, promlčecí doby a další)
 • Přehled povinností zaměstnavatele
 • Pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance
 • Právní úprava vzniku, změn a skončení pracovního poměru a s tím související povinnosti zaměstnavatele (okamžité zrušení pracovního poměru nezletilých)
 • Náležitosti pracovní smlouvy, jmenování, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
 • Obvyklá ujednání v pracovních smlouvách (zkušební doba, pracovní poměry na dobu určitou)
 • Méně častá ujednání v pracovních smlouvách (konkurenční doložka, mlčenlivost o mzdě, příplatky za práci…)
 • Změny pracovního poměru – převedení zaměstnance na jinou práci bez souhlasu zaměstnance
 • Skončení pracovního poměru – způsoby skončení pracovního poměru, problematické příklady, soudní rozhodnutí
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, možnost okamžitého zrušení dohod nezletilých)
 • Pracovní doba, konto pracovní doby, doba odpočinku, překážky v práci a jiná ustanovení
 • Dovolená, její čerpání, krácení, převody do dalšího roku
 • Odměna za práci – stanovená či sjednaná mzda, příplatky, přesčasy a další
 • Ochrana osobních údajů
 • Odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance za škodu
 • Informování a projednání v pracovních vztazích
 • Vnitřní předpisy
 • Osobní spis, potvrzení o zaměstnání
 • Doručování písemností a další

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen personalistům, manažerům, majitelům firem a jednatelům, účetním.

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P07
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.