Úrazy a provázanost na zákoník práce


Detaily události


Pracovní úrazy se definují jako „poškození zdraví zaměstnance nebo smrt zaměstnance úrazem, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.“

Obsah kurzu

  • problematiky pracovních úrazů
  • pracovních úrazů a incidentů ve vazbě na legislativní základ
  • povinností a práv zaměstnance
  • povinností zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance
  • neopomenutelných záznamů o pracovním úrazu/o incidentu
  • institutu státních orgánů při vzniku pracovního úrazu
  • posuzování úrazu zaměstnance
  • požadavků právních předpisů

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Ekonomika a účetnictví

Kód školení: E12
Typ kurzu: Další
Rozsah: 8 h, dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.