Umění facilitace

Facilitace je technika, díky které můžeme dovézt skupinu k cíli jednání či porady, a to navzdory neefektivní komunikaci, nejasností mezi jednotlivými účastníky či nedorozumění. Hlavní úlohu zde hraje facilitátor, který je odborníkem na dorozumívání a snaží se volit různé metody jednání tak, aby umožnil každému zúčastněnému vyslovit jeho názor.


Detaily události


Facilitátor je zodpovědný za proces dorozumívání, ale neodpovídá za výsledky řešení. Podporuje skupinu a skupinová řešení a snaží se docílit toho, aby lidé pouze neseděli a nečekali, co někdo jiný vyřeší, ale sami se angažovali.

Obsah kurzu

  • facilitace versus instruování a trénování, obsah a proces
  • techniky a jazyk facilitace, usnadnění otevřené diskuze
  • fáze vývoje týmu a využití facilitace při práci s týmem, identifikace kompetencí spojených s efektivní facilitací malé skupiny
  • využití běžných procesních nástrojů k zefektivnění meetingů a zvýšení jejich produktivity
  • kontroverzní témata, udržitelné dohody, intervence

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M24
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz