Účetnictví v praxi


Detaily události


Účetnictví nám dává informace podstatné pro řízení a rozhodování firmy. Jeho základní funkcí je porovnat majetek podniku, který je v účetnictví zaznamenán s realitou. Účetnictví nám také poskytuje informace o tom, že naše firma funguje či nefunguje, jaká je její finanční situace, hospodářské výsledky za dané časové období. Tato data jsou podstatné pro tvorbu finančních analýz, které vyhodnocují to, jak si firma vede.

Obsah kurzu

  • účtováním od A do Z
  • rozvahou a výsledovkou
  • problematikou mezd
  • se sestavováním účetní uzávěrky
  • se zákonem o cestovních náhradách

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Ekonomika a účetnictví

Kód školení: E02
Typ kurzu: Další
Rozsah: 8 h, dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.