Talent management


Cílem talent managementu je podpora talentů, protože ty tento přístup chápe jako hlavní aktivum organizace. Celkový talent management je pak považován za jeden ze zdrojů konkurenční výhody společnosti, protože pokud má firma talentované zaměstnance a umí jejich schopnosti ocenit a využít, znamená to výraznou přednost.

Obsah kurzu

  • Talent management – identifikace potenciálu a rezerv zaměstnanců a jejich následný rozvoj
  • Strategie pro talent management a nástupnictví, plánování lidských zdrojů
  • Nastavení kritérií, kdo je talent a kdo nikoliv, utváření „talent pool“ a způsob práce s talent poolem
  • Využití nástroje Develepment Centre – metody, postupy – psychologicko-profesní testy, modelové situace aj.
  • Develepment Centre – praktická ukázka sestavení a průběhu
  • Zpětná vazba jako klíčový nástroj, zásady, postupy, nácvik
  • Další plán rozvoje – měření, monitoring, provázanost s 360o zpětnou vazbou, hodnotícími systémy
  • Konkurenceschopnost postavená na talentu firmy a jejich zaměstnanců
  • Identifikace a prevence rizik spojených s odchodem klíčových manažerů a zaměstnanců

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M36
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.