Školení první pomoci v angličtině


KURZ první pomoci v angličtině / First aid in english

Do situace, kdy je potřeba poskytnout někomu první pomoc, se můžeme dostat lehce každý den. Poskytnout první pomoc je dokonce povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Víme ale jak na to? Co uděláme v situaci, kdy vidíme že někdo omdlívá, krvácí, či leží v bezvědomí? Budeme schopni mu pomoci? Tlak momentu určitě udělá své, ale pokud budeme alespoň teoreticky připraveni první pomoc poskytnout, určitě celou záležitost zvládneme lépe, než když vůbec netušíme, jak postupovat.

Kurz první pomoci, který je veden v anglickém jazyce, vás či vaše zaměstnance vybaví na to, co dělat při úrazech, neúrazových akutních stavech (mdloby, otravy, horečka)  či při stavech ohrožujících život. Účastníky kurzu pak v těchto situacích nebudou vyvedeni z míru a budou připraveni bez váhání první pomoc poskytnout.

 

Every day we all can get quite easily in the situation when the first aid is needed. Moreover, to provide the first aid is even the obligation of any citizen of the Czech republic older 18 years if he is not threatening his own health or live. But do we know how to do that? What would we do when we see anyone passing out, bleeding or lying unconscious? Would we be able to help him? The situation pressure wont help, but if we have at least any theoretical knowledge about providing first aid, we would definately handle it better.

First aid course in English would teach you or your employees what to do in non-injuring emergencies or when one is injured or life-threathened.

 

Obsah kurzu / Course content:

1. První pomoc při úrazech / First Aid on injuries

2. První pomoc při neúrazových akutních stavech / First aid in non-injuring emergencies

3. Život ohrožující stavy / Life-threathening statements

Kód školení: Z1
Typ kurzu: Zdravotnictví, Neakreditovaný kurz
Rozsah: 4 h
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.