Six Sigma – Green Belt


V kurzu získáte povědomí o Six Sigma na úrovni Green Belt, osvojíte si postup při využívání této metody a vše si také vyzkoušíte na praktických cvičeních.

Obsah kurzu

  • Úvod, model DMAIC
  • Fáze D,definování. Definice a specifikace problému, požadavky zákazníka, CTQ, vytvoření plánu projektu
  • Fáze M, měření. Sběr dat, základy statistiky, měření problému, zavedení metriky sigma, která umožňuje porovnávat jakékoli procesy mezi sebou, tzn. např. výrobní a nevýrobní proces, úvodní analýza dat
  • Fáze A, analýza. Analýza dat pomocí jednoduchých i složitějších metod kvality, včetně grafických analýz, určení příčin variability – neshody
  • Fáze I, zlepšení. Postup pro zlepšení, jednotlivé kroky zlepšení, využití metod kvality pro zlepšení
  • Fáze C, řízení. Nutné kroky pro další řízení procesu v čase, udržení zlepšení, využití statistických metod
  • Cvičení, vlastní projekt. K daným krokům a úkolům jsou prováděna cvičení, která jsou pak aplikována na projekt, který zahrnuje konkrétní reálnou situaci ve firmě

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Kvalita

Kód školení: K11
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.