Poka-yoke (odolnost vůči chybám)


Detaily události


Kurz Poka-yoke vám pomůže osvojit si poznatky z tého oblasti.

Obsah kurzu

  • Teoretický vstup do systémů kontroly, typy kontrol z hlediska vzniku vady, kontrola u zdroje, diagram příčin a následků a 5 WHY
  • Vše o chybách a vadách, lidské chyby
  • Systémy poka-yoke, nejlepší typy na zavedení prvků poka-yoke
  • Vznik systému Zero Quality Control (ZQC)
  • Praktická cvičení – řešení jednotlivých dílčích úkolů, vlastní projekt

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Kvalita

Kód školení: K10
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.