Optimalizace procesů


Detaily události


Obsah kurzu

  • nastavení obrazu o klíčových procesech v organizaci – klíčové činnosti a procesy, jejich vzájemná provázanost a posloupnost, vstupy a výstupy procesů, vlastníci procesů, časová náročnost procesů, náklady
  • definice pracovních náplní jednotlivých typových pozic v organizační struktuře v souladu s klíčovými firemními procesy, odpovědnosti za dílčí aktivity, typové pozice a jejich vytíženost v rámci procesů
  • optimalizace procesů v organizaci a z ní vyplývající snižování nákladů

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M54
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.