Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně


Účelem semináře Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení je podrobně objasnit změny, které v těchto oblastech aktuálně nastávají, a upozornit tak na nejčastější chyby a nejasnosti vyplývající ze nové právní úpravy.

Seminář Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení je určen pro:

 • mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti
 • ostatní pracovníky ekonomických úseků
 • pracovníky personálních úseků
 • ostatní odbornou veřejnost či občany

Obsah kurzu

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, změna redukčních hranic,
 • stanovení rozhodného období, denní vyměřovací základ,
 • další postupy v elektronické komunikaci s OSSZ pro zaměstnavatele,
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele,
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny

Pojistné na sociální zabezpečení 

 • okruh poplatníků,
 • vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného,
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu
 • jedna a více mzdových účtáren

Důchodové pojištění

 • povinnosti zaměstnavatele,
 • redukční hranice, výpočet důchodu – srovnávací výpočet
 • zvýšení důchodů pracujících důchodců

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Ekonomika a účetnictví

Kód školení: E08
Typ kurzu: Další
Rozsah: 5 h
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.