Budování sebeúcty

Vysoká sebeúcta, narozdíl od sebevědomí, je žádoucí. Člověk s vysokou sebeúctou si natolik váží sám sebe, že nebude činit něco, čím by ve svých očích klesl. Proto je často pěstování sebeúcty považováno za prevenci nežádoucího chování.


Detaily události


Sebeúcta, neboli sebehodnota,  poznání a ocenění vlastní hodnoty, či její respektování. Sebeúcta je často závislá na tom, jak se k nám, především v dětství, chovali jiní lidé a jak jsme to prožívali my sami. Často se v běžně zaměňuje pojem sebeúcta a sebevědomí. Mezi nimi je však podstatný rozdíl – získáváme je totiž z jiných zdrojů. Zatímco sebevědomí je často stavěno na tom, v čem se srovnáváme s ostatními, sebeúcta je závislá spíše na jakýchsi morálních hodnotách, pocitu vnitřní důležitosti a toho, že jsme schopni svůj život zvládat, vidět realisticky své schoplnosti.

Obsah kurzu

  • budovat sebeúctu a vytvářet pozitivní sebeočekávání
  • stanovovat si lépe osobní cíle a dosahovat těchto cílů
  • jak udělat pozitivní dojem
  • jak pozitivně myslet a zbavit se obav
  • komunikačním dovednostem, včetně osvojení si asertivních technik
  • říkat ne a rozpoznat, kdy je ne nejlepší odpovědí
  • skládat a přijímat komplimenty
  • objevit způsoby, jak navázat kontakt s lidmi

Vstupní předpoklady

  • žádné

Forma výuky

  • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

 

Kód školení: M02
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz