Katalog kurzů

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v kalendáři kurzů nebo harmonogramu kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

  • Akreditovaný kurz – kurz, který získal akreditaci z MŠMT, MPSV ČR či MV ČR
  • Neakreditovaný kurz – kurz, který není akreditován ministerstvem ČR
  • Základní kurz – kurz nutný pro výkon určité dělnické profese (kvalifikace)
  • Periodický kurz – kurz nutný pro udržení (obnovení) dělnické kvalifikace
  • Rekvalifikační kurz – kurz, který směřuje k získání nové kvalifikace 

Administrativa

Další

Dělnické kurzy

Ekonomika a účetnictví

Kvalita

Logistika

Osobní rozvoj

Pedagogika

Právo

Rozvoj managementu

Sociální oblast

Zdravotnictví