Odborné vzdělávání

„Prvním krokem ke změně je uvědomit si její nevyhnutelnost.“  Kay Pollak, švédský filmový režisér a spisovatel

Nabídka kurzů a seminářů je zaměřena na systematický profesní rozvoj na manažerských i referentských úrovních nebo je určena specialistům v dané oblasti jejich působení.

Administrativa

Kurzy z oblasti administrativy jsou zaměřeny na každodenní administrativní a organizační činnost sekretariátu nebo kanceláře. 

Ekonomika, účetnictví, finance

Semináře jsou připraveny k dalšímu vzdělávání a rozšíření znalostí a dovedností s ohledem na přijaté legislativní a jiné změny.

Kvalita

Rozšířené portfolio nabídky v oblasti poradenství a školení systému managementu, certifikace a akreditace ISO.

Sociální oblast

Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách je připravena nabídka vzdělávacích programů tematicky zaměřených na prohloubení znalostí a doplnění kvalifikace v dané profesi v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nabízené vzdělávací programy splňují podmínky daného zákona a jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí.

V listopadu 2014 byl společnosti REKVAL, s. r. o. Ministerstvem práce a sociálních věcí a Fondem dalšího vzdělávání udělen Certifikát č. 084/2014 o úspěšném absolvování dobrovolného auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Právo

Nabídka vzdělávacích aktivit v širokém spektru nabídky právní problematiky. V současné době je zaměřena především na aktuální otázky nového občanského zákoníku.

Logistika

Kurzy jsou koncipovány s vazbou na organizaci logistiky ve firmě. Řeší strategický i operativní nákup, plánování a řízení výroby, distribuci a skladování.

Zdravotnictví

Chcete získat více informací? Napište nám na: info@rekval.cz.