Manažerské dovednosti a osobní rozvoj

Kurzy osobního a manažerského rozvoje mají mezi sebou úzkou vazbu. Dovednosti, které potřebuje dobrý manažer, jsou často potřeba i v osobním životě, který díky jim může být snazší.

Manažerské dovednosti

„Nejefektivnějším způsobem, jak úspěšně řídit změnu, je změnu vytvářet.“ Peter F. Drucker, ekonom a autor knih z oblasti managementu

Nabízíme celou škálu metod, strategií, přístupů a taktických postupů, které řeší situace z běžné denní praxe manažerů a reflektují konkrétní zkušenosti daného vedoucího pracovníka.

Manažerské kurzy realizujeme jak v podobě individuálních sezení s využitím postupů koučování či mentorování, tak ve formě skupinových aktivit, jako jsou interaktivní workshopy aj.

Manažerské kurzy připravujeme „na míru šité“ a jsou určeny vedoucím pracovníkům na různých úrovních řízení. Víme totiž, že každý manažer je individuální osobností a každá firma má svá specifika. 

Manažerské kurzy REKVAL, s.r.o. Vám pomohou nalézt odpověď na otázky, které si kladete:

 • jak řídit sebe sama a dosáhnout osobní efektivity,
 • jak úspěšně rozvíjet a motivovat druhé,
 • jak dosáhnout toho, aby zaměstnanci podávali kvalitní výkon,
 • jak na problémové zaměstnance,
 • jak zvládnout a řešit konflikty či jim lépe předcházet,
 • jak správně hodnotit a kontrolovat,
 • jak prosadit změny,
 • jak vybudovat tým a úspěšně jej řídit,
 • jak se stát leadrem,
 • a zejména, jak si přitom všem udržet odstup a vnitřní pohodu a nepřijít o rozum, partnery a svůj osobní život.

Osobní rozvoj

„Jediné, co můžu změnit, je má vlastní myšlení.“ Kay Pollak, švédský filmový režisér a spisovatel

Osobní rozvoj je oblastí, ve které společnost REKVAL, s.r.o. spolupracuje s širokým týmem odborníků – praktiků. Ti mají s osobním rozvojem nejen zkušenosti z praxe, ale často především také své vlastní. Vždyť, jak chcete pomoci někomu v podnikání, když jste sami nikdy podnik nezaložili? Jak naučíte někoho prodejním dovednostem, když jste sám nikdy v praxi prodávat nemusel? Či dnes často skloňované téma syndromu vyhoření. Jak často o něm druhé poučují ti, kteří nemají ani zdání, co s člověkem, jeho životem i okolím může udělat? 

Osobní rozvoj je široká oblast, která pro nás představuje nejen nabytou sebedůvěru, sebepoznání a sebezdokonalování, ať už ve formě nově získaných znalostí a zkušenosti či rozvoje dovedností, ale také pocit štěstí a radosti z výsledků týmové spolupráce.

 • Chystáte se ve svém životě něco změnit?
 • Přivítali byste více radosti či Vám občas chybí energie do života?
 • Dokázali jste již mnoho a přesto Vám chybí sebedůvěra?
 • Chcete najít rovnováhu mezi prací a osobním životem?
 • Rádi byste posílili některé ze svých dovedností, ať už je to schopnost plánovat, argumentovat či jiné?

Programy rozvoje připravíme na míru dle Vašich priorit:

 • změna životního stylu
 • posílení vnitřní motivace
 • poznání vlastní osobnosti, hodnot a priorit
 • upevnění sebedůvěry
 • zlepšení fyzické kondice
 • zvládání a snižování stresu
 • rozvoj schopnosti podstupovat přiměřená rizika
 • získání pocitu spokojenosti se sebou a svým způsobem života
 • nalezení rovnováhy mezi prací a osobním životem
 • nabourání stereotypů a nastavených omezení
 • hledání nových přístupů k řešení problémů a situací
 • probuzení tvořivosti či jiných

Chcete získat více informací?

Vypracujeme pro Vás nabídku obsahující podrobný obsah rozvojové aktivity, přehled výukových metod i osobního profilu lektora, mentora či kouče. Napište nám na: info@rekval.cz