XVII. Profesní setkání asistentek-sekretářek


Detaily události


Vážené asistentky, sekretářky, ale v dnešní době i asistenti a sekretáři,

letošní již XVII. ročník našeho setkání je zaměřen na prohlubování a zvyšování kvality komunikačních dovedností zejména v oblasti komunikace, která je základem pro jakoukoliv pracovní činnost – pro asistentku je nezbytností. Správně zvládnutá komunikace společně s vcítěním se do dané situace Vám umožní nastavit správný směr komunikace při jednání se šéfem, obchodními partnery a kolegy.

Ať už jste zkušené asistentky nebo teprve na začátku své kariéry je třeba si uvědomit, že doba jde rychle dopředu a je nutností na sobě stále pracovat a seznamovat se s novými trendy, které mohou Vaši práci v mnohém zefektivnit.

Pokud máte zájem stále se zdokonalovat, ujistit se, jestli efektivně a správně komunikujete a jste dostatečně empatická asistentka na svém místě, přijměte pozvání na Profesní setkání, na kterém Vás prostřednictvím špičkových lektorů zasvětíme do tajů písemné i ústní komunikace, asertivity a empatie a umožníme Vám, sdílet zkušenosti s kolegyněmi a kolegy z „branže“.

Na setkání s Vámi se těší

Jarmila Kolatová s týmem spolupracovnic

 

Program

7:30 – 8:15 Prezence účastníků a ranní kávička
8:15 – 8:30 Zahájení Profesního setkání
8:30 – 10:00 EMOČNÍ INTELIGENCE – PRACOVNÍ NÁSTROJ ÚSPĚŠNÉ ASISTENTKY

Při práci asistentky nestačí zajišťovat pouze strohé, „provozní“ záležitosti a rozhodovat se čistě na základě racionálního kalkulu. Naopak je nezbytné umět lidem naslouchat a vytvořit jim pocit bezpečí. A to dokážou pouze asistentky s vysoce vyvinutou emoční inteligencí. V přednášce Vám bude představena možnost efektivního využití emoční inteligence při práci asistentky.

Přednášející: Mgr. Romana Řezníčková, lektorka, a mentorka osobního rozvoje s koučovacím přístupem

10:00 – 10:30 Přestávka – občerstvení
10:30 – 11:45 JAK NA E-MAILOVOU KORESPONDENCI?  Workshop – online

E-mailová korespondence v současné době převzala úlohu nejdůležitější komunikace ve firmách, institucích a školách. Je nejdůležitějším komunikačním kanálem při komunikaci se zákazníky a obchodními partnery a stala se účinným každodenním nástrojem komunikace. Průvodcem Vám bude příručka, která obsahuje pravidla formální e-mailové korespondence a také mnoho tipů a rad, jak zlepšit písemný projev, vše hravě a s láskou k češtině.

Online workshopem Vás provedenou zkušené korektorky a lektorky českého jazyka a autorky úspěšných knih: 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny, 100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny a E-maily a jejich (ne)pravidla.

Přednášející: Karla Tchawou Tchuisseu, M.Ed., Mgr. Sabina Straková

11:45 – 13:00 Oběd a překvapení
13:00 – 14:30 Umíte řešit konflikty? Zvládání konfliktních situací pro asistentky.

Správná sekretářka má odhad na lidi, umí své chování přizpůsobit jednotlivým osobnostním typům, nechybí jí sebevědomí a sebejistota, perfektně ovládá neverbální projev. Správná sekretářka má asertivní dovednosti, umí řešit problémy, zvládá kritiku a umí uniknout konfliktům. Že toho není málo? Máte pravdu.

Ukážeme si, jak rozpoznat blížící se konflikt, jak se do něj nenechat vtáhnout, popřípadě, jak se jej snažit co nejefektivněji vyřešit. Společně si předvedeme příklady zvládání manipulace, vyjadřování se ve vypjatých okamžicích a příklady řešení náročných situací. Setkání je zaměřeno zejména na oblast pracovních vztahů, získané poznatky a zkušenosti však lze aplikovat i v soukromé sféře.

Přednášející: Lumír Mořkovský, lektor prezentačních a komunikačních dovedností, moderátor, programový a hudební ředitel rádia

14:30 – 15:00 Závěr

Cena

Cena: 3 800 Kč + 21 % DPH, cena celkem 4 598 Kč/účastnice
Cena pro 2 a více účastnic z jedné organizace: 3 500 Kč + 21 % DPH,                   cena celkem 4 235 Kč/účastnice

Číslo účtu: 35-1739860257/0100
Variabilní symbol: 180423
Specifický symbol: číslo rezervace, které vám přijde potvrzovacím emailem

Cena zahrnuje: celodenní odborný program, 2x coffee break, oběd, materiály, parkování

Obědové menu

  • Standardní: Polévka Minestrone, stehenní kuřecí steak na bylinkách s hranolkami a tatarkou
  • Vegetariánské: Polévka Minestrone, Fussilli al arrabiata se sýrem grana padano

Místo konání

Best Western Hotel VISTA – sál Aragon, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava, Zábřeh

Jak se k nám dostanete?

Autem:  GPS: 49°47’31.7″N 18°14’44.7″E   Parkování je možné přímo před hotelem.
MHD:    Nejbližší zastávka je ÚMOb Jih, tramvaj č. 12 a 17.

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2023.

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Lucie Hoderová
email: sekretariat@rekval.cz
tel.: 553 871 113
mobil: 739 227 247
www.rekval.cz  

PODMÍNKY SMLOUVY

Registrací se stvrzuje souhlas s podmínkami vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. Přihlašující organizace akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje své zaměstnance k účasti na konferenci. Údaje sdělené na přihlášce budou použity jen v souladu s podmínkami GDPR společnosti REKVAL, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradního účastníka. V případě, že organizace zruší přihlášku zaměstnance do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek, bude účtován stornovací poplatek ve výši 10% z ceny konference. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Případná změna termínu konference, lektora a přednáškového sálu či zrušení konference z organizačních důvodů a provozních důvodů je vyhrazena.

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.