Time management


Time management neboli řízení času je známá metoda, která pomáhá organizovat a řídit naše činnosti i čas v různých oblastech. Využívá se při ní stanovení priorit a cílů, plánování, ale také skryté a mnohdy i zbytečné časové rezervy, které se vhodně vyplní. Pokud si osvojíme principy time managementu, získáme více času na naše aktivity, budeme mít možnost vyzkoušet něco nového a nebudeme zároveň ve stresu, kolik nám toho ještě chybí vykonat.

Obsah kurzu

  • principy timemanagementu různých generací
  • priority v osobním i pracovním životě
  • různé metody stanovení cílů a dosahování cílů
  • techniky plánování (KAM, ALPEN, Gantův diagram a další)
  • bariéry plánování a jejich eliminace

Vstupní předpoklady

  • žádné

Forma výuky

  • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

 

Kód školení: M07
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.