Specifikace práce s dvouletými dětmi


Kurz poskytuje komplexní pohled na adaptaci a úspěšné začlenění dětí mladší 3 let do vzdělávání v dětské skupině. Účastníci si utřídí poznatky o psychomotorickém vývoji a specifikaci práce s dětmi raného věku, možnosti jejich začlenění. Získají informace, jaké vzdělávací programy, formy a metody práce volit, aby byly zohledněny jejich individuální potřeby. Získají náměty na hry a aktivity pro děti tohoto věku.

Forma výuky

  • 7.11.2023, prezenčně od 13:00 hod.
Kód školení: DV01
Typ kurzu: Další vzdělávání chův
Rozsah: 4 h
Cena: 990,- Kč
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Ticket Price Quantity
Cena 990,00Kč Sold out

Na každý řádek uveďte jednoho účastníka. Počet záznamů musí odpovídat výše zvolenému počtu účastníků.