Schopnost multikulturní komunikace


Obsah kurzu

 • Základní informace o zemi, jejím obyvatelstvu, kultuře a náboženství
 • Pravidla a zvyklosti chování na veřejnosti a v soukromí
 • Doporučení pro základní pravidla mezilidského jednání v neformální rovině
 • Role mužů a žen ve společnosti/rodině
 • Citlivá témata pro konverzaci
 • Politický systém, volby, významné politické strany, vztah k EU, vztah k okolním zemím
 • Ekonomický systém, úřady a státní instituce, justice, školství a zdravotnictví
 • Založení firmy v zemi
 • Běžný život v zemi – doprava, nákupy, návštěva restaurací, oblékání, používání kreditních karet, společenské události, kulturní a sportovní vyžití v zemi
 • Sdělovací prostředky a internet v zemi
 • Zvyklosti obchodního jednání a jeho specifika
 • Etiketa obchodního jednání
  • předávání vizitek, oblékání v business sféře, chování vůči nadřízeným/podřízeným, vhodné dárky, je možné odmítnout pozvání na oběd/skleničku apod.
  • rizika při obchodních jednáních
  • zvyklosti při jednání se zaměstnanci a řízení zaměstnanců

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Osobní rozvoj

Kód školení: O11
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.