První pomoc zaměřená na dětský věk


První pomoc zaměřená na dětský věk

Seminář První pomoc zaměřená na dětský věk je vhodný pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti a chtějí se naučit v případě potřeby poskytnout dítěti první pomoc. Program semináře je sestaven podle nejnovějších mezinárodních doporučení Evropské resuscitační rady – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci.

Seminář účastníky připraví na to, co dělat při úrazech, neúrazových akutních stavech či při stavech ohrožujících život. Účastníci kurzu pak v těchto situacích nebudou vyvedeni z míry a budou připraveni bez váhání poskytnout dítěti účinnou první pomoc.

Forma výuky

Kód školení: PP1
Typ kurzu: Další vzdělávání chův
Rozsah: 8 h
Cena: 1.500,- Kč
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Fakturační údaje


Jednotlivé účastníky napište do řádků pod sebe, Dle počtu zapsaných účastníků nastavte níže jejich počet.

Date Ticket Price Quantity
Cena 1 500,00Kč Sold out