Kurz První pomoc u dětí do 6 let

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.


Detaily události

Toto školení probíhá od 6. 10. 2022


První pomoc u dětí do 6 let

Kurz první pomoci u dětí do 6 let je vhodný pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti a chtějí se naučit v případě potřeby poskytnout dítěti první pomoc.

Program kurzu je sestaven podle nejnovějších mezinárodních doporučení Evropské resuscitační rady – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci.

Kurz účastníky připraví na to, co dělat při úrazech, neúrazových akutních stavech či při stavech ohrožujících život. Účastníci kurzu pak v těchto situacích nebudou vyvedeni z míry a budou připraveni bez váhání  poskytnout dítěti účinnou první pomoc.

Nabídka kurzu vychází z novely zákona o dětských skupinách, podle které je poskytovatel od 1.10. 2021 povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o děti v rozsahu nejméně 8 h za kalendářní rok, z toho nejméně jednou za 2 roky kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.

Obsah kurzu:

 • Důležité kontakty, volání tísňové linky
 • Doporučené vybavení lékárničky
 • Úrazové stavy, otravy, tonutí
 • Popáleniny, opařeniny, úraz elektrickým proudem
 • Akutní neúrazové stavy
 • Alergické reakce, stavy dušnosti
 • Epilepsie, bolest břicha
 • Úpal, úžeh, klíšťata

Forma výuky

 • ve všední dny (Po-Pá) od 8,00 hod prezenčně zážitkovou formou v malé skupině osob s praktickým nácvikem, je veden zkušenou lektorkou v oblasti první pomoci

Termíny

 • 6. 10. 2022, 8-16 hod., 8 h
 • 9. 11. 2022, 16-20 hod., 4 h, I. část
 • 14. 11. 2022, 16-20 hod., 4 h, II. část
Kód školení: PP1
Typ kurzu: Zdravotnictví, Neakreditovaný kurz
Rozsah: 8 h, (příp. 2 x po 4 h)
Cena: 1 210,- Kč včetně DPH
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Datum kurzu Typ vstupu Cena Počet míst
Vstup 1 210,00Kč Sold out

Název organizace nebo jméno) - Platbu přijímáme převodem na účet na základě údajů, které po registraci obdržíte emailem.

Pouze pro organizace

Pokyny pro platbu:

Číslo účtu: 35-1739860257/0100
Variabilní symbol: číslo rezervace, které vám přijde potvrzovacím emailem