Kurz První pomoc u dětí do 6 let

Je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti.


Detaily události


První pomoc u dětí do 6 let

Kurz první pomoci u dětí do 6 let je vhodný pro chůvy v dětských skupinách, pedagogy a všechny osoby, které pečují o děti a chtějí se naučit v případě potřeby poskytnout dítěti první pomoc.

Program kurzu je sestaven podle nejnovějších mezinárodních doporučení Evropské resuscitační rady – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci.

Kurz účastníky připraví na to, co dělat při úrazech, neúrazových akutních stavech či při stavech ohrožujících život. Účastníci kurzu pak v těchto situacích nebudou vyvedeni z míry a budou připraveni bez váhání  poskytnout dítěti účinnou první pomoc.

Nabídka kurzu vychází z novely zákona o dětských skupinách, podle které je poskytovatel od 1.10. 2021 povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o děti v rozsahu nejméně 8 h za kalendářní rok, z toho nejméně jednou za 2 roky kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.

Obsah kurzu:

  • Důležité kontakty, volání tísňové linky
  • Doporučené vybavení lékárničky
  • Úrazové stavy, otravy, tonutí
  • Popáleniny, opařeniny, úraz elektrickým proudem
  • Akutní neúrazové stavy
  • Alergické reakce, stavy dušnosti
  • Epilepsie, bolest břicha
  • Úpal, úžeh, klíšťata

Forma výuky

  • ve všední dny (Po-Pá) od 8,00 hod prezenčně zážitkovou formou v malé skupině osob s praktickým nácvikem, je veden zkušenou lektorkou v oblasti první pomoci
Kód školení: PP1
Typ kurzu: Zdravotnictví, Neakreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: 1 210,- Kč včetně DPH
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.