Problematika pohledávek a závazků


Detaily události


Pohledávka nejčastěji vzniká, když si osoba, která si zakoupila službu či výrobek na daňový doklad, obvykle fakturu, a dosud neuhradila danou částku do splatného termínu. Z pohledu prodávajícího jde pak o pohledávku vůči nakupujícímu. Je to tedy právo prodávajícího na zaplacení určité částky, které lze vymáhat soudně. Pohledávka zaniká v den jejího splacení. Naopak závazek je ve stejné situaci stav z pohledu nakupujícího, který ještě nezaplatil za nakoupené zboží či službu a má tedy závazek směřek k prodávající firmě. Ten zaniká po úhradě dlužné částky.

Obsah kurzu

 • zohlednění nových principů v návaznosti na změny daňových předpisů a nového občanského zákoníku
 • účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
 • opravné položky k pohledávkám
 • účetní a daňový režim – postup podle zákona o rezervách
 • odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů
 • postup, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
 • příslušenství pohledávek – smluvní pokuty, úroky z prodlení a související daňový režim
 • pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách
 • vyčíslování kurzových rozdílů
 • pohledávky a dluhy v daňové evidenci
 • promlčení pohledávek a dluhů vč. problematiky dodunění
 • pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH
 • legislativní vývoj očekávaný od roku 2015
 • příklady z praxe v kontextu aktuálního stanoviska GFŘ a MF ČR k dané problematice

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Ekonomika a účetnictví

Kód školení: E06
Typ kurzu: Další
Rozsah: 8 h, dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.