Požadavky na systém managementu kvality


V kurzu Požadavky na systém managementu kvality se této dovednosti naučíte, a to i se způsoby, jak se v této oblasti zlepšovat. Kurz Požadavky na systém managementu kvality Vás obeznámí se systémem managementu kvality platným v oblasti norem ISO 9001:2015, dílčími kroky při jeho naplňování v praxi, principy fungování procesního přístupu v praxi firem a nástrojů zabezpečování kvality.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení požadavků na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 a jejich aplikaci v organizaci
  • Procesní přístup
  • Nástroje zabezpečování kvality a neustálé zlepšování

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Kvalita

Kód školení: K03
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.