Nový občanský zákoník – závazkové právo


Detaily události


Obsah kurzu

 • Vznik závazků a jejich obsah
 • Smlouva – uzavření, obsah, forma, účinky, zvláštní způsoby uzavírání
 • Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem
 • Změny závazků – v osobě dlužníka, věřitele, postoupení, prodlení
 • Zánik závazků
 • Zajištění a utvrzení dluhu
 • Převedení věci do vlastnictví jiného – koupě, darování, směna
 • Přenechání věci k užití jinému – výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka, úvěr
 • Závazky ze schovacích smluv – úschova, skladování
 • Závazky ze smluv příkazního typu – příkaz, zprostředkování, komise, zasilatelství, obchodní zastoupení
 • Dílo

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P02
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.