Nové právní úpravy


Detaily události


Obsah kurzu

 • Smysl a důvody přijetí nového občanského zákoníku
 • Výklad základních zásad nového občanského zákoníku
 • Změny v postavení fyzických osob (svéprávnost, emancipace)
 • Změny v úpravě právnických osob vč. koncepčních změn v úpravě obchodních společností
 • Právní skutečnosti (právní jednání, promlčení, prekluze)
 • Změny v úpravě absolutních majetkových práv (držba, vlastnictví, věcná práva k věci cizí)
 • Změny v úpravě relativních majetkových práv (uzavírání smluv)
 • Zkušenosti v oblasti náhrady majetkových a nemajetkových újem, bezdůvodného obohacení
 • Úvod do zákona o obchodních korporacích – důvody jeho vzniku, význam a stručné seznámení s jeho obsahem
 • Přechodná ustanovení (Do kdy musím přizpůsobit své dokumenty nové právní úpravě?)

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P05
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.