Jak myslí špičkový obchodník


Obsah kurzu

  • zajišťování a vytváření prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem včetně jeho vyhledání na trhu, vytváření profesionálního image, budování vztahu se zákazníkem
  • provádění analýzy potřeb zákazníka
  • prezentace výrobku nebo služby na základě předchozí analýzy, vyrovnání se s cenou, předejití a zdolání námitek, zachycení kupních signálů a uzavření obchodu
  • navázání dlouhodobého vztahu se zákazníkem a možnost opakovaného prodeje
  • praktické zvládnutí získaných znalostí a procvičování obchodních dovedností

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Osobní rozvoj

Kód školení: O21
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.