EMISE – POPLATKY 2024


Detaily události


Zveme Vás na tradiční seminář EMISE – POPLATKY 2024 zaměřený na povolování a provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

za účasti lektorů

Ing. Marka Bruštíka a Ing. Radomíra Štěrby

Hlavními tématy budou:

 • stacionární zdroje znečišťování ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zařízení – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Obsah:

 • Aktuální stav legislativy v ochraně ovzduší a integrované prevenci
  • Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • Emisní limity a další závazné podmínky provozu
  • Provozní řády
  • Měření emisí
 • Informace o připravované novele zákona o ochraně ovzduší v roce 2024
 • Povolovací a kontrolní agenda krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevenci
  • Povolování provozu stacionárních zdrojů a závazná stanoviska v rámci územního a stavebního řízení
  • Vydávání a přezkumy integrovaných povolení
 • Poplatková agenda
 • Dokumenty BREF a Závěry o BAT
 • CRŽP, ISPOP – souhrnná provozní evidence a podávání oznámení v roce 2024
 • Zajímavosti z Moravskoslezského kraje (kotlíkové dotace apod.)
 • Praktické poznatky z kontrolní činnosti ČIŽP
 • Diskuse a osobní konzultace

Cena

Cena semináře: 2 000 Kč + 21 % DPH,  cena celkem 2 240 Kč

Číslo účtu: 35-1739860257/0100

Do zprávy pro příjemce vždy uveďte své jméno (jméno účastníka) pro identifikaci platby.

V ceně semináře je občerstvení a materiály v elektronické podobě, které obdrží účastníci emailem.

Místo konání

Hotel RUDOLF, U Motelu 861/3, 736 01 Havířov

Uzávěrka přihlášek je 23. 1. 2024.