Efektivní meetingy


V praxi se setkáváme s tím, že se mnoho bodů nestihne vůbec projednat, nejsou přítomní klíčoví pracovníci, porada je delší nebo kratší než jsme potřebovali a výsledky ze setkání jsou neuspokojivé. V kurzu zjistíte, jak těmto problém předejít a naučíte se ověřené způsoby, jak porady chystat a realizovat, abyste mohli být spokojeni.

Obsah kurzu

  • porada jako nástroj řízení, typy porad, jejich účel a cíle, metody řízení odpovídající danému typu porad
  • příprava porady – definování cíle, časový harmonogram, zásady výběru účastníků
  • vedení porady – zásady efektivního vedení porad, časté chyby
  • follow-up porady – kontrola úkolů a zpětná vazba

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

 

Kód školení: M19
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.