Chůva pro děti v dětské skupině – rozdílová zkouška z profesní kvalifikace


Detaily události

Toto školení probíhá od 14. 12. 2022


Předpokladem pro účast na rozdílové zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině je absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči    o složení zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení        o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve zkouška vykonána.

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Zkoušeny budou tyto kompetence:

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Vstupní předpoklady

 • min. 18 let věku
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad
 • osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Forma zkoušky

Zkouška z profesní kvalifikace probíhá PREZENČNĚ v Ostravě, skládá se                z písemné, praktické a ústní části.

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

Kód: PKZ2
Typ: Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace
Základní cena: Na dotaz
Snížená cena: Na dotaz  (platí pro uchazeče, kteří absolvovali zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky u REKVAL, s.r.o.)
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kontakt: info@rekval.cz