Reference

Naturprodukt CZ, s.r.o.
Naturprodukt CZ, s.r.o.
Read More
„Se vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. spolupracujeme dlouhodobě při školeních vlastních zaměstnanců i při školeních pro naše zákazníky. Velmi si vážním profesionálního přístupu a bezproblémového organizačního zajištění.“
Domov seniorů Havířov, p.o.
Domov seniorů Havířov, p.o.
Read More
„Vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o. realizuje pro nás systém školení z oblasti sociální práce. Spolupráce je výborná, jak po stránce organizační, tak i lektorského zajištění vzdělávacích programů. Velmi oceňuji profesionální přístup a kvalitní lektorský sbor.“
Vamoz-servis, a.s.
Vamoz-servis, a.s.
Read More
„Služeb vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. využíváme řadu let především v oblasti profesního rozvoje zaměstnanců a v oblasti dělnické kvalifikace. Realizace všech aktivit je zvládnutá dle našich odborných i organizačních požadavků.„