Politika kvality

vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. pro školení v oblasti profesního a manažerského rozvoje a dělnické kvalifikace

Prvořadým úkolem vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. je rozvíjet komplexní vzdělávací služby na vysoké profesionální úrovni a zajistit kvalitu a aktuálnost nabídky v obsahu i organizaci školení. Zaměřit se na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a udržování profesních partnerství.

Vysokou úrovní a komplexností poskytovaných vzdělávacích služeb a realizací projektů ESF pomoci zákazníkům dosáhnout jejich konkurenceschopnosti především zhodnocením jejich rozhodujícího zdroje, tj. zaměstnanců.

Způsoby realizace služeb vycházejí z našeho poslání:

Předávat znalosti a zkušenosti prostřednictvím kvalifikovaných lektorů a tím přispívat k větší pracovní flexibilitě našich zákazníků. Nabídkou systematického vzdělávání pomáhat vytvářet pozitivní obraz o společnosti a její firemní kultuře, vychovávat zaměstnance k loajalitě k firmě, orientaci na obchodní úspěšnost, týmovost a kvalitu spolupráce při současné schopnosti ekonomicky vyvažovat důsledky svých rozhodnutí.

Tato základní filozofie v oblasti kvality je založena na plnění následujících principů: 

1.Orientace na zákazníka

Prioritou služeb jsou spokojení zákazníci. Proto nebudeme usilovat jen o jednostranné získání výhod, ale o vzájemnou spolupráci a společný efekt.

2. Profesionální přístup

Smyslem služeb je jejich poskytování na vysoké odborné i organizační úrovni. Značná pozornost bude věnována organizační i obsahové přípravě vzdělávacích akcí, odborné způsobilosti lektorů a umění komunikace.

3. Inovace a zlepšování

Trvalý zájem zákazníků udržíme za podmínek soustavného zlepšování úrovně služeb, především nabízením takových vzdělávacích aktivit, které budou umět pružně reagovat na vnitřní potřeby zákazníků, vnější legislativní změny a snahu být nejlepší ve svém oboru.