O nás

Společnost REKVAL, s.r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytnout komplexní podporu v oblasti vzdělávání firmám, institucím a úřadům.
REKVAL, s.r.o. je:
 • akreditovaný specialista na realizaci odborného, manažerského vzdělávání a rekvalifikačních kurzů MŠMT, MV ČR a MPSV ČR;
 • autorizovaná právnická osoba v rámci profesních kvalifikací NSK;
 • externí dodavatel vzdělávání v oblasti dělnické kvalifikace;
 • aktivní patron projektu SOS dětské vesničky a pravidelně přispívá na jeho činnost;
 • držitel povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání, č.j. UPCR – 2017/21104/4;
 • je respektovaný dodavatel vzdělání, který plně respektuje zásady stanovené GDPR;
 • dlouholetý člen AIVD;
 • od roku 2005 certifikován systémem jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2015;
 • členem dozorčí rady Krajské hospodářské komory MSK.

Nabídka služeb společnosti REKVAL, s.r.o. je profilována do těchto základních oblastí:

Základní principy vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o.:

 • partnerství orientované na synergickou spolupráci
 • úcta k člověku a vytvořeným hodnotám
 • profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Nositeli těchto hodnot jsou členové realizačního týmu společnosti a lektoři, kterými jsou zkušení odborníci s praktickými znalostmi a pedagogickými kompetencemi. Všichni se při své činnosti řídí etickým kodexem.

REKVAL, s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje. Kontaktujte nás na: info@rekval.cz.