O nás

Společnost REKVAL, s.r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytnout komplexní podporu v oblasti vzdělávání firmám, institucím a úřadům.

REKVAL, s.r.o. je

  • akreditované zařízení na realizaci odborného, manažerského vzdělávání a rekvalifikačních kurzů MŠMT, MV ČR a MPSV ČR; MPO ČR;
  • autorizovaná právnická osoba v rámci profesních kvalifikací NSK;
  • externí dodavatel povinných školení v oblasti dělnické kvalifikace (outsourcing);
  • aktivní patron projektu SOS dětské vesničky a pravidelně přispívá na jeho činnost;
  • držitel povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání, č.j. UPCR – 2017/21104/4;
  • je dodavatelem vzdělání, který plně respektuje zásady stanovené GDPR;
  • od roku 2005 certifikován systémem jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2015, Politika kvality je přístupná zde;
  • je zastoupen prostřednictvím ředitelky v dozorčí radě Krajské hospodářské komory MSK.

Nabídka služeb společnosti REKVAL, s.r.o. je profilována do těchto základních oblastí:

MISE společnosti REKVAL, s.r.o.

Být předním dodavatelem v oblasti vzdělávání a respektovanou vzdělávací společností.

VIZE společnosti REKVAL, s.r.o.

Vždy poskytovat optimální a úplné řešení v oblasti školení a pružně reagovat na změny potřeb zákazníků.

HODNOTY společnosti REKVAL, s.r.o.

Úcta, respekt a lidský přístup k zákazníkům, lektorům a spolupracovníkům.

Nositeli těchto hodnot jsou členové realizačního týmu společnosti a lektoři, kteří se při své činnosti řídí etickým kodexem.

Všeobecné obchodní podmínky.

REKVAL, s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje.

Kontaktujte nás na: info@rekval.cz.