O nás

Společnost REKVAL, s.r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytnout komplexní podporu v oblasti vzdělávání firmám, institucím a úřadům.

REKVAL, s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje

  • akreditované zařízení na realizaci odborného, manažerského vzdělávání a rekvalifikačních kurzů MŠMT, MV ČR a MPSV ČR; MPO ČR
  • autorizovaná právnická osoba v rámci profesních kvalifikací NSK
  • externí dodavatel povinných školení v oblasti dělnícké kvalifikace (outsourcing)
  • aktivní patron projektu SOS dětské vesničky a pravidelně přispívá na jeho činnost
  • držitel povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání, č.j. UPCR – 2017/21104/4
  • je dodavatelem vzdělání, který plně respektuje zásady stanovené GDPR
  • od roku 2005 certifikován systémem jakosti  podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 -> Politika kvality
  • je zastoupen prostřednictvím ředitelky v dozorčí radě Krajské hospodářské komory MSK

NABÍDKA služeb společnosti REKVAL, s.r.o. je profilována do těchto základních oblastí:

MISE společnosti REKVAL, s.r.o.

Být předním dodavatelem v oblasti vzdělávání a respektovanou vzdělávací společností.

VIZE společnosti REKVAL, s.r.o.

Vždy poskytovat optimální a úplné řešení v oblasti školení a pružně reagovat na změny potřeb zákazníků.

HODNOTY společnosti REKVAL, s.r.o.

Úcta, respekt a lidský přístup k zákazníkům, lektorům a spolupracovníkům.

Nositeli těchto hodnot jsou členové realizačního týmu společnosti a lektoři, kteří se při své činnosti řídí etickým kodexem.

Všeobecné obchodní podmínky

Neváhejte nás kontaktovat!