Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské  skupině


Detaily události

Tato událost probíhá od 8 Listopad 2023 do 17 Duben 2024. Další výskyt je Únor 13. 2024


Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské  skupině (kód: 69-073-M)

Lze vykonat jen zkoušku a získat celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také požádat o živnostenský list a podnikat. 

Tato profesní kvalifikace se specifiky váže k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, tzn. Že se držitel „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině“ má uplatnění výhradně v dětské skupině.

Forma zkoušky je kombinací zkoušky písemné, ústní, praktické. Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Celková doba zkoušky bez časů na přestávky a přípravu trvá 3,5-5 hodin, z toho písemná část 90 minut.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Témata zkoušky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

 Vstupní požadavky

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zkouška probíhá v českém jazyce

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

Kód: PKZ1
Typ: Zkouška z profesní kvalifikace
Cena: Na dotaz
Rozsah: 3,5 – 5 hod
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Date Ticket Price Quantity
Zkouška z profesní kvalifikace 0,00Kč Sold out

Název organizace nebo jméno) - Platbu přijímáme převodem na účet na základě údajů, které po registraci obdržíte emailem.

Pouze pro organizace