Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Detaily události

Tato událost skončila 14 Prosinec 2022


Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Lze vykonat jen zkoušku a získat celostátně platný certifikát, na jehož základě  můžete také požádat o živnostenský list a podnikat (vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“).

Forma zkoušky je kombinací zkoušky písemné, ústní a praktické. Celková doba zkoušky bez časů na přestávky a přípravu trvá 3-4 hodiny, z toho písemná část 90 minut. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Témata zkoušky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní požadavky

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

Kód: PKZ3
Typ: Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace
Základní cena: Na dotaz
Snížená cena: Na dotaz  (platí pro uchazeče, kteří absolvovali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině u REKVAL, s.r.o.)
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Bookings are no longer available for this event.