Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

Účastníci kurzu se naučí, jak správně postupovat v situacích, kdy je nutné poskytnou první pomoc, vyzkouší si techniky pomoci a ověří si schopnost jejich užití.


Detaily události


Cílem kurzu První pomoci se zaměřením na sociální služby je seznámit uchazeče se základy poskytování první předlékařské pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží klientů sociálních služeb, se kterými se mohou setkat na pracovišti i mimo něj.

Obsah kurzu

  • Druhy první pomoci,
  • Jednotlivé kroky při poskytování první pomoci
  • Vyšetření postiženého
  • Polohování a transport
  • Poruchy vědomí
  • Neodkladná resuscitace
  • Rány, úrazy, šoky a intoxikace
  • Poruchy chování
  • První pomoc u neúrazových stavů

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S20
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz