Úvod do veřejného opatrovnictví

Seminář poskytuje poznatky z oblasti výkonu veřejného opatrovnictví na obcích.


Detaily události


Kurz Úvod do veřejného opatrovnictví seznamuje účastníky s postupy, jak v oblasti sociálních služeb pracovat s osobami omezenými nebo zbavenými způsobilosti k právním úkonům. Vybavuje účastníky metodickými postupy, jak spolupracovat s opatrovníky při zajištění sociálních služeb poskytovaných člověku s vazbou na řešení jeho potřeb. Účastníci se seznámí s praktickými důsledky, které má omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům pro zájemce nebo uživatele sociální služby, ale také pro poskytovatele a opatrovníka.

Obsah kurzu

  • Způsobilost k právním úkonům ve vztahu k legislativě
  • Svéprávnost a opatrovnictví v OZ
  • Role a povinnosti opatrovníka
  • Veřejné opatrovnictví v praxi
  • Příklady s praxe

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S02
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz