Sociální práce a zásady jednání s obětí

Cílem kurzu Sociální práce a zásady jednání s obětí je osvojení zásad sociální práce a jednání s obětí na podkladě vědy o oběti – viktimologii a psychologických poznatků o oběti a pachateli (násilníkovi). Získané poznatky a základy dovedností mají napomáhat a být prakticky využitelné v sociální práci s klientem,který čelil nebo čelí agresi násilníka.


Detaily události


Kurz Sociální práce a zásady jednání s obětí je určen především sociálním pracovníkům, kurátorům, koordinátorům sociální péče a prevence sociálně patologických jevů a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí. Sociální pracovníci by se měli vyvarovat zejména bagatelizování incidentu a také „tlačení“ klienta do řešení události. Jednání s obětí je charakteristické pro cílové skupiny, které jsou ohroženy násilím – např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, noclehárny, terénní programy ve vyloučených lokalitách apod., ale také pracovníci poraden či služeb zaměřených na oběti trestných činů. Sociální pracovníci se nemusí setkávat jen se samotnými obětmi násilí z nenávisti, ale také s blízkými osobami obětí či svědky násilí z nenávisti. V praxi je velice časté to, že oběti samy aktivně o tématu násilí nemluví. I proto je důležité, aby sociální pracovník dovedl na toto téma s klienty hovořit a při případném otevření tématu klientem vhodně vést poradenský rozhovor. Je nezbytné osvojit si a pracovat s klienty profesionálně v rámci zásad práce s obětí trestných činů.

Obsah kurzu

  • Viktimologie
  • Oběť a násilník
  • Zásady sociální práce s obětí
  • Komunikace s jednotlivými typy klientů
  • Vztah pracovník a klient
  • Instituce pro podporu obětí

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S10
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz