Schopnost řešit problémy


Obsah kurzu

 • Identifikaci problému pro řešení
 • Charakteristiku rozhodovacího procesu, kritéria pro posouzení podstatných a nepodstatných záležitostí
 • Vyhodnocování problémů
 • Schopnosti pro rozhodování typu:
 • Psychosociálních dovedností, emocionální inteligence

– racionalizujících postupů při rozhodování

 • Metody rozhodování

– individuální postupy

– týmové rozhodování

– metoda DITOR

– metody na bázi kreativity – brainstorming, brainwritting

– nácvik jednotlivých metod – aplikace na situace z praxe

 • Prosazení rozhodnutí

– směrem k nadřízeným, podřízeným, kolegů

– efektivní prezentace rozhodnutí – obsah versus forma

 • Rozhodování nemusí být stresová zátěž

– osobní přínos efektivního rozhodování

 • Techniky řešení problémů
 • Analytické a tvořivé rozhodování
 • Zvládání konfliktních situací
 • Delegování úkolů

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Osobní rozvoj

Kód školení: O31
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.