Řešení konfliktů

S konflikty se v pracovním životě setkáváme běžně. Některé mají malý dopad, jiné mohou být mnohem významnější a jejich neřešení může mít fatální následky. Některé jsou časté, jiné nastávají ojediněle a nemáme k nim moc informací. Ať se nás týká jakákoli situace, vždy platí, že konflikty je nutné řešit.


Detaily události


Řešení konfliktů přitom nespočívá pouze ve stanovení nápravných kroků a jejich realizaci. Je nutné najít příčinu, abychom předešli dalším potížím, správně definovat problém a poté ho odpovídajícími způsoby řešit. Pokud je konflikt významnějšího charakteru, neměli bychom opomíjet ani možnost stresu a dalších komplikací. V kurzu zjistíte, jak jednotlivé kroky realizovat, na co se zaměři  při řešení konfliktů i souvisejících problémech.

Obsah kurzu

  • krizová komunikace – příčiny a typy krizí, interní komunikace v krizi
  • konflikty a jejich řešení – příčiny konfliktů a souvislosti jejich vzniku, druhy konfliktů, strategie řešení konfliktů, aplikace jednotlivých stylů v praxi, efektivní ukončení konfliktního jednání
  • stress management a relaxační techniky

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M25
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz